Sosyal İçerme ve Eğitim Derneği

HAKKIMIZDA

Dernek, hukukun üstünlüğü, evrensel insan hakları, demokrasi, aktif vatandaşlık, düşünce,
inanç ve teşebbüs hürriyeti ilkelerinin tam olarak özümsendiği sivil toplum hedefine ulaşmak üzere sosyal içerme, sosyal hayatın tekâmülü, toplumsal dayanışma, eğitim ve öğretim amacıyla kurulmuştur.

Birlikte Yaşlanalım Projesi

DemCare Projesi

20200124_124154
20200124103505_BRC_6379
20200124104117_BRC_6383
20200124102018_BRC_6360
previous arrow
next arrow