Demright Projesi 4ncü TPM icra edildi

Avrupa Birligi Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Portekiz’de bulunan INSTITUTO S. JOÃO DE DEUS koordinatörlüğünde ve derneğimizin ortak olarak yer aldığı Dementia Rights ( Demanslı Hasta Hakları- 2020-1-PT01-K204-075657 ) isimli projenin 4ncü Ulusötesi Toplantısı Oviedo / İspanya’da 02-03 Haziran 2022 tarihlerinde icra edildi.

Toplantıda gündemin tüm ortaklarca teyit edilmesini müteakip ilk olarak projenin bir numaralı ürünü Haklar Şartı konusunda görüşmler yapıldı ve güncellendi.

Gündemin ikinci maddesi olarak projenin iki numarakı çıktısı İnsan Hakları Temelli Yaklaşım Klavuzu üzerinde görüşmeler yapıldı. Öneriler ışığında çalışmanın geliştirilmesine devam edilmesi kararı alındı.

Gündemin üçüncü maddesi olarak projenin üç ve dört numaralı çıktıları Dijital Platfotm ve Öğrenim Materyalleri üzerinde görüşmeler yapıldı. Çıktı koordinatörünün yaptığı hazırlık sunumu ile diğer ortakların görüşleri doğrultusunda yeni kararlar alındı.

Daha sonra proje iletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleri, personel zaman çizelgeleri, ara rapor, yol haritası ve bütçe konuları tek tek ele alındı. Söz konusu faaliyetler ile ilgili olarak kararlar alındı. Ayrıca ortakların teklifi üzerinde bütçede yeterli kaynak olması ve  Portekiz Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmesi durumunda Antalya’da ilave bir Ulusötesi Toplantısı düzenlenmesine karar verildi.