Misyonumuz & Vizyonumuz

Vizyon

Toplumun tüm kesimlerini kapsayan, toplumsal dayanışmanın yüksek olduğu ve eğitimli bir sivil toplum hedefine ulaşmak

Misyon

İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması

Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması

Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi, aile içi dayanışmanın desteklenmesi

Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulması

Genç ve yetişkinlere hayat boyu öğrenme ilkesi ışığında sosyal, kültürel, mesleki vb. alanlarda eğitim verilmesi

Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele başta olmak üzere ortaya yeni çıkan bağımlılık türleri (örneğin bilgisayar bağımlılığı) ile mücadele edilmesi

Çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, engelliler, dezavantajlı gruplar, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi

Yaşlılarımıza karşı duyarlılığı artırarak, sorunları, ihtiyaçları, beklentileri ve sağlıkları ile ilgili konularda bilinçlendirilmelerini sağlamak

Göçmenlerin sorunları ve çözümü ile topluma uyumlarının sağlanması

Ayrımcılığın yasaklanması ve ayrımcılıkla mücadele, Şiddetten ve nefret suçlarından koruma, Damgalanmadan ve nefret söyleminden koruma

Sosyal güvenlik ve sosyal koruma

Eğitim ve öğretim hizmetlerine erişim, kapsayıcı müfredat

Çocukların ve gençlerin dışlanma döngüsü riskine karşı korunması