Demright Ulusötesi Toplantısı icra edildi.

Demright 5nci Ulusötesi Toplantısı icra edildi

Avrupa Birligi Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Portekiz Ulusal Ajansı tarafından onaylanan INSTITUTO S. JOÃO DE DEUS / Portekiz koordinatörlüğünde yürütülen Dementia Rights ( Demanslı Hasta Hakları- 2020-1-PT01-K204-075657 ) isimli projenin 5nci Ulusötesi Toplantısı derneğimiz evsahipliğinde 10-11 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya’da icra edildi.

Toplantı koordinatör kuruluş temsilcisinin açılış konuşması ile başladı. Gündemin onaylanmasından sonra, HAKLAR SÖZLEŞMESİ ve ilgili HAK AFİŞLERİ  nihai içerikler tüm ortaklar tarafından onaylandı ve tüm ortaklarca tercüme sürecine başlanmasına karar verildi.

Projenin web sitesinin yapısı bazı noktalara dikkat çekilerek tüm ortaklar tarafından kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi İnsab Hakları Temelli Klavuzla ilgili olarak her bir ortak şimdiye kadar geliştirilen çalışmaların bir özetini sundu. Tüm ortaklar tarafından her bir içerik için iyileştirme önerileri yapıldı.

Öğrenme Materyalleri listesi tüm ortaklara son durumları sunuldu. Daha sonra konuyla ilgili hak kitapçıkları ve stratejik hedef kitleler konusunda görüşler sunuldu.

İletişim ve yaygınlaştırma stratejileri üzerinde fikirler paylaşıldı. Yol haritası üzerinde müzakere edildi ve yeni miatlar belirlendi.

Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temenniler paylaşılarak sona erdi.