Demanslı Hasta Hakları Projesi

Avrupa Birligi Erasmus+ Yetişkin Eğitimi StratejikOrtaklıklar Programı kapsamında Portekiz’de bulunan INSTITUTO S. JOÃO DE DEUS koordinatörlüğünde ve Derneğimizin ortak olarak yer aldığı Dementia Rights ( Demanslı Hasta Hakları) isimli proje hayata geçirilmeye başlanılmıştır.

Proje Numarası                 : 2020-1-PT01-K204-075657

Proje Kısaltması                : Demanslı Hasta Hakları

Proje Adı                         : Demanslı Hastalar için hak temelli bir yaklaşım geliştirmek

Demanslı Hasta Hakları Projesi

İlerleyen beyin sendromlarının ortak adı olan demans, dünya çapında 50 milyon insanı etkileyen, yaşlılar arasında engelliliğin ve bağımlılığın önde gelen nedenidir ve her 3 saniyede bir ortaya çıkan yeni bir bunama vakası ile Avrupa’da yıllar içinde önemli ölçüde artacaktır.

DEMENTIA RIGHT projesi, demanslı insanlar için hak temelli yeni bir yaklaşım ve ICT temelli yenilikçi öğrenme materyalleri geliştirerek, bunama hastalarını, onları destekleyenleri ve bir bütün olarak toplumu güçlendirmeyi, Haklarının tanınmasını ve saygı görmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Hedef Kitle

Demansla yaşayan insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve sosyal içermesine katkıda bulunmak için bu projenin hedef grupları şunlardır:

 1. Sağlık ve sosyal bakım uzmanları, sosyal eğitimciler ve bunama ile yaşayan insanların diğer bakıcıları;
 2. Resmi olmayan bakıcılar ve bunama ile yaşayan kişilerin aile üyeleri;
 3. Bakım evleri ve diğer bakım kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, politikacılar, hukukçular, medya ve diğer karar vericiler.

Hedefler

Hedef kitlenin demansla yaşayan insanların Temel Haklarını tanımalarını, saygı duymalarını ve garanti altına almalarını sağlamak için DEMENTIA RIGHT’ın dört ana hedefi vardır:

 1. Demansla yaşayan insanların, bakıcılarının ve aile üyelerinin yaşam kalitesini, sosyal katılımını ve onurunu iyileştirmek;
 2. Demans hastalarına hakları konusunda sağlık / bakım tesislerinde sağlanan bakımın uygulanması ve denetlenmesi için etkili kılavuzlarla birlikte insan haklarına dayalı demansa yeni bir yaklaşım geliştirmek;

Demansla yaşayan insanların Temel Haklarını garanti altına alınması, tanınması ve bunlara saygı duyulması için hedef grupları bilinçlendirmek için DEMENTIA RIGHT’ın dört ana hedefi vardır:

 1. Sağlık ve sosyal bakım profesyonellerinin, sosyal eğitimcilerin ve diğer bakıcıların mesleki yeterliliklerini, bakım becerilerini ve bunamaya yaklaşımlarını yenilemek için geliştirmek;
 2. Demansla yaşayan insanların farklı ihtiyaçları ile başa çıkmak için daha kapsayıcı ve verimli bakım merkezlerine katkıda bulunmak.

Ürünler

Bu hedeflere ulaşmak için:

 1. Demans hastaları ve bakıcıları için demansın daha iyi anlaşılmasını sağlamak, damgalanmakla mücadele etmek ve profesyonellerin karar verme sürecini desteklemek için bir Haklar Şartı geliştirilecektir. Birinci şahıs tanıklıklarına dayalı demans hastalarının haklarına yönelik özel bir yaklaşım.
 2. Demans için yenilikçi, hak temelli bir yaklaşım oluşturulacak ve uygulamaya erişim ve izlemeye yönelik uyumlaştırılmış standartlar ve kılavuzlar içeren bir protokol içeren demanslı hastalara İnsan hakları temelli yaklaşım konusunda bir Avrupa profesyonel kılavuzu geliştirilecektir.
 3. Uygulama ve sosyal etkileşimle desteklenen, deneyimsel öğrenmeyi teşvik etmek için geliştirilen kılavuza dayalı bir ICT tabanlı Öğrenme Modülü ve profesyoneller için bir tartışma forumunu içeren, sağlık ve sosyal bakım profesyonelleri için çevrimiçi açık erişimli bir dijital platform geliştirilecektir. katılımcıların uluslararası bir uygulama topluluğuna entegrasyonuna izin vermek.
 4. Dijital medya / platformlar ve sosyal ağlar için bilgilendirici bir video ve siyasi karar vericiler, medya, resmi olmayan bakıcılar veya bakım kuruluşları gibi stratejik hedefler için özel haklar kitapçıkları içeren yenilikçi öğrenim materyalleri geliştirilecektir.

Bilgilendirme oturumları, hazırlanacak kitapçıklara dayanılarak en az 100 katılımcıyla düzenlenecektir.

Yaygınlaştırma Etkinlikleri

1 “DEMANSLI HASTA HAKLARINI ÖĞRENME” yaygınlaştırma kursu

4 “DEMANSLI HASTA HAKLARI” Seminerleri

proje sonuçlarını yaygınlaştırmak ve yaklaşımda bunama hastalarına destek veren katılımcıların yetkinliklerini geliştirmek için toplamda en az 220 katılımcı düzenlenecektir.

Proje Ortakları

Greek Association of Alzheimer’s Disease and Related Disorders (Alzheimer Hellas) ( http://www.alzheimer-hellas.gr/index.php/en/home/ )

Univercity of Oviedo ( https://www.uniovi.es/en )

Alzheimer Portugal (https://alzheimerportugal.org)

INSTITUTO S. JOÃO DE DEUS (  https://www.isjd.pt/pt/instituto/  )

BUHAYAD Sosyal İçerme ve Eğitim Derneği (https://www.buhayad.org/ )

Saint Joseph’s Shankill (https://saintjosephsshankill.ie/ )

Proje Sunumu İçin Tıklayınız

Proje web sayfası için Tıklayınız

DEMANSLI HAKLARI İLE İLGİLİ VİDEOLAR

Demans Hakları Kısa Etkileşim Videosunu izlemek için tıklayınız

Demans Hakları Kısa Etkileşim Videosunu izlemek için tıklayınız

DEMANSLA YAŞAYAN KİŞİ HAKLARI BİLDİRGESİ

Bildirgeyi indirmek için resme tıklayın

DEMANSLA YAŞAYAN BİREYLERİN HAKLARI

İNSAN HAKLARI TEMELLİ YAKLAŞIM KILAVUZU

Klavuzu indirmek için resme tıklayın

DEMANSLI KİŞİ İLE KARŞILAŞTIĞIMIZDA NASIL DAVRANMALIYIZ

İŞTE AŞAĞIDA BİRKAÇ ÖRNEK.

TOPLU TAŞIMA ÇALIŞANLARI İÇİN REHBER

ACİL SERVİS ÇALIŞANLARI İÇİN REHBER

KAMU HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN REHBER

BANKA VEYA DİĞER FİNANSAL HİZMET ÇALIŞANLARI İÇİN REHBER

GÜVENLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN REHBER

YEREL YÖNETİM ÇALIŞANLARI İÇİN REHBER

DİN HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN REHBER