Olağan Genel Kurul

SOSYAL İÇERME VE EĞİTİM DERNEĞİ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Dernek yönetim kurulunun 20 Aralık 2022 tarihli ve 10 sayılı kararına istinaden olağan genel kurul toplantısı 14 Ocak 2024 tarihinde saat 14.00’da Ayanoğlu Mahallesi 1839 Sokak No:3 Kepez/Antalya adresinde, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.  İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 21 Ocak 2023 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır.  Tarih:21 Aralık 2023

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  • Açılış ve Yoklama,
  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  • Divan Teşekkülü,
  • Dernek Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Raporunun sunumu,
  • Denetim Kurulu raporunun sunumu,
  • Dernek Organlarının seçimi,
  • Tüzük Değişikliği
  • Dernek üyelerine yapılacak ödemeler,
  • Dilek ve temenniler, Kapanış.