Hakkımızda

Dernek, 2005 yılında faaliyete başlamıştır.

Dernek, hukukun üstünlüğü, evrensel insan hakları, demokrasi, aktif vatandaşlık, düşünce, inanç ve teşebbüs hürriyeti ilkelerinin tam olarak özümsendiği sivil toplum hedefine ulaşmak üzere;
a. Sosyal içerme,
b. Sosyal hayatın tekâmülü,
c. Toplumsal dayanışma,
d. Eğitim ve öğretim alanlarında topluma katkıda bulunmak ve faydalı olmak amacıyla kurulmuştur.
Dernek amacına ulaşmak maksadıyla yurt içinde ve yurt dışında aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet göstermektedir.
a. Siyasal/Ekonomik/Sosyal/Kültürel Haklar
b. Hayat boyu öğrenme ilkesi ışığında eğitim ve öğretim,
c. Aile, Kadın ve Çocuk, Gençler, Yaşlılar
d. Toplumsal hayata katılımda güçlük çeken grup/bireyler
e. Dezavantajlı gruplar(Engellilik vb.)
f. Toplumu olumsuz etkileyen her türlü bağımlılık
g. Göçmenler/Sığınmacılar

Derneğimiz amaç ve öncelikleri arasında yer alan toplumda yaşlılarımıza karşı duyarlılığı arttırmak, sorunları, ihtiyaçları, beklentileri ve sağlığı ile ilgili konularda bilinçlendirici çalışmalar yapmak; yaşlılara hayat boyu öğrenme fırsatlarının sağlanmasını teminen 2018 yılında “Birlikte Yaşlanalım”(Ageingtogether) isimli Erasmus+ Yetişkin Eğitimi projesi geliştirilerek Türkiye Ulusal Ajans’a hibe başvurusu yapılmıştır. Projemiz hibe verilmeye hak kazanarak 01 Ekim 2018 tarihinde başlamıştır. 24 ay süreli proje pandemi nedeniyle bir süre uzatması ile birlikte 30 Eylül 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Dernek amaçları doğrultusunda 2019 yılında Burdur Valiliği ile birlikte Erasmus+ Yetişkin Eğitimi alanında Alzheimerlı Hasta Bakan Yakınların eğitimi amacıyla DEMCARE isimli bir proje üretilerek Türkiye Ulusal Ajansa hibe başvurusunda bulunulmuştur. Bu proje de hibe almaya hak kazanarak Burdur Valiliği koordinatörlüğünde 01 Kasım 2019 itibarıyla başlamış; üç (bir yıl pandemi nedeniyle uzatma) yıl sonra 30 Ekim 2022’de tamamlanmıştır.

Derneğimiz Portekiz Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen ve Portekiz lizbon’da konuşlu INSTITUTO S. JOÃO DE DEUS koordinatörlüğünde yürütülen Demright -Demanslı Hastalar için hak temelli bir yaklaşım geliştirmek (2020-1-PT01-K204-075657) isimli projeye ortaktır. Projenin 31 Mart 2023 tarihinde tamamlanması hedeflenmiştir.