Hakkımızda

Yaşlanma genellikle toplumda yalnızlık ve tecrit ile ilişkilendirmekte. Oysa insanların yaşlanınca bir köşeye çekilmek yerine aktif bir şekilde hayata dahil olmaları gerekir.  Yaşlıların sosyal hayata dahil edilmeleri amacıyla 2005 yılında gönüllülerden oluşan bir grup hayırsever tarafından Burdur Huzurevi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği (BUHAYAD) kurulmuştur. Derneğimiz Yaşlanma sürecine girmiş bireylerin insan onuruna yaraşacak biçimde ömürlerini geçirmeleri ve  barınma, sağlık, emniyet gibi temel gereksinimlerinin karşılanmasına destek olacak çalışmalar yürüten, kâr amacı gütmeyen, bir sivil toplum kuruluşudur.

Amacımız, toplumda yaşlılarımıza karşı duyarlılığı arttırmak, sorunları, ihtiyaçları, beklentileri ve sağlığı ile ilgili konularda bilinçlendirici çalışmalar yapmaktır. Yaşlılara hayat boyu öğrenme fırsatlarının sağlanmasını teminen  ulusal ve  uluslararası düzeyde projeleri hayata geçirmek önceliklerimiz arasındadır.

burdur haber