Misyonumuz & Vizyonumuz

Misyonumuz

Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli ürün ve hizmetler hakkında araştırma, geliştirme ve standart çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

Yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları yapmak, seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek/iştirak etmek,

Yaşlılık konusunda, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, broşür, kitap, dergi, proje vb. çalışmalar yapmak

Evde yaşlı yakınlarına bakan aile bireylerine yaşlı bakımına ilişkin eğitimler verilmesi maksadıyla çalışmalar yapmak,

Yaşlılara karşı ilgi ve duyarlılığı arttırmak amacıyla bilinçlendirici çalışmalar yapmak ve bu konularda kamu kurumları ile işbirliği yapmak,

Yaşlılara yönelik uluslararası düzeyde geliştirilen politika ve standartların ülkemizde de uygulanabilmesi için projeler geliştirmek,

Yaşlılarımızı için ruhsal, bedensel, düşünsel özelliklerine uygun bir ortamda insan onuruna yaraşır bir biçimde her türlü gereksinimlerini karşılayacak gündüz bakımevi açmak/açılmasına yönelik çalışmalar yapmak

Uzun vadede kimsesiz veya yalnız kalmış kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan yaşlılarımız için geleceklerini güvende geçirebilecekleri huzurevi yapılmasını sağlamak.

Yaşlılara yönelik  hizmet, eğitim, bakımevi, huzurevi ile aile yakınlarına yönelik eğitim ve hizmetler ile ilgili konularda bu alanda çalışan/alakalı kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,

Vizyonumuz

BUYAD, Burdur ilindeki yaşlılar için sosyo- ekonomik kaygılardan uzak güvenli huzurlu konforlu bir hayat sürdürmelerini sağlayacak bir yuva olacaktır.

burdur haber