Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06 Mart 2022’de yapılacak.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Dernek yönetim kurulunun 14 Şubat 2022 tarihli ve 02 sayılı kararıyla dernek merkezinin Antalya ili olarak değiştirilmesi maksadıyla olağanüstü genel kurul toplantısının 06 Mart 2022 tarihinde saat 14:00’da, Yeni Mahalle Süzek Sokak Nu : 7/28 Burdur adresinde, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 20 Mart 2022 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır. Tarih:15 Şubat 2022

İlhan KAYIŞ
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Kurul Toplantı Gündemi:
1- Açılış ve Yoklama,
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
3- Divan Teşekkülü,
4- Dernek Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Raporunun sunumu,
5- Denetim Kurulu raporunun sunumu,
6- Dernek Tüzük Değişikliğinin görüşülmesi ve oylanması,
7- Dernek Organlarının seçimi,
8- Dernek üyelerine ödenecek yolluk ve ödemeler,
9- Dilek ve temenniler, Kapanış