BİRLİKTE YAŞLANALIM PROJESİ İKİNCİ LTT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİRLİKTE YAŞLANALIM PROJESİ KAPSAMINDA İKİNCİ LTT, 12-16 TEMMUZ 2021 TARİHLERİNDE İTALYA'NIN KATANYA KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Birlikte Yaşlanlım Projesi kapsamında İkinci LTT, 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde İtalya'nın Katanya kentinde gerçekleştirildi. Etkinlik, pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında gerçekleştirildi. LTT Etkinliğine Türkiye'den 5, Avusturya'dan 2 ve İspanya'dan 1 eğitmen katılmıştır. LTT etkinliği sırasında katılımcılar, ICT yeterlilikleri ve modern cihazların kullanımı konusunda yaşlılara verilecek eğitimin nasıl oluşturulacağı ve yönetileceği konusunda bilgi ve becerilerini geliştirdiler. Bu faaliyetin amacı, daha önce de söylediğimiz gibi, Proje çıktılarının etkinliğini test etmektir. Özellikle proje kapsamında geliştirdiğimiz, IO-2’nin (E-Öğrenme Modülü Geliştirme) değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 5 günlük bu etkinlik sırasında katılımcılar, Yaşlıların Temel Dijital Becerileri, Sosyal İzolasyon ve Yaşlılar Arasındaki Yalnızlığı Öğrenmeye Yönelik Tutumları, Yaşlı Yetişkinler Arasındaki Dijital Bölünme, Yaşlılara Dijital Okuryazarlığı Öğretmek için Etkili Stratejiler, Yaşlılara BİT bilgi aktarımı metodolojisi, yaşlıların yaşamında modern cihazların kullanımı, ve İletişim Stratejileri gibi konuları öğrendiler.

Ayrıca yaşlılarla dış ortamda üç grup halinde yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Böylece yaşlıların dijital eğitimden beklentilerini anlamaya ve keşfetmeye çalıştık. Bu görüşmeler sonucunda eğitimcilerin eğitim derslerinde yaşlıları anlamaları ve buna göre hareket etmeleri öngörülmüştür. Etkinlikte ev sahibi ortağımızın okul laboratuvarında yaşlı vatandaşların katılımıyla 3 grup halinde bir çalıştay gerçekleştirildi. Her grup, sınıfta yaşlı kursiyerlere akıllı telefon, tablet kullanımı ve projenin E-Öğrenme Modülünün kullanımı konusunda eğitim verdi. Eğitim programının proaktif bir şekilde yürütüldüğünü düşünüyoruz. Katılımcıların etkinliğin başarısına bu kadar çok katkıda bulunmaları çok takdir edilmiştir.

Söz konusu LTT faaliyetinde, özellikle öğrenmenin ilk aşamalarında bilgisayar kullanma kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak için yaşlıların amaçlarına, yeteneklerine ve deneyimlerine göre uygun eğitim ve destek sistemlerinin gerekli olduğunu öğrendik. Ayrıca, yaşlılar için bir eğitim kursu düzenlemek için olumlu bir ortamı sürdürmek için birçok yeni stratejiyi de öğrendik. Bu stratejiler katılımcımızın eleştirel ve yaratıcı düşünmesini teşvik etti ve katılımcıların kültürel farkındalıklarını kültürlerarası farkındalığa dönüştürmelerine yardımcı oldu. Bu sonuçlar ile projeyi yönetmek ve proje konusuna ulaşmak daha kolay olmuştur.