DemCare Projesi online toplantısı yapıldı

Burdur Valiliği koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Erasmus+ DemCare Projesi ile ilgili olarak online değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda; projenin geldiği aşama, ürünlerin durumu, proje uzatma süresi alınması, önümüzdeki döneme yönelik yol haritası, ulus ötesi toplantılar ve faaliyetler ile Covid 19 pandemisinin proje faaliyetleri üzerinde etkileri görüşüldü.
Oldukça faydalı geçen toplantı sonunda ürünlerin ortaklarla paylaşılması ve görüşlerin alınarak nihai hale getirilmesi, Temmuz ayında yeni bir online toplantı yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca, müteakip dönem faaliyetlerinin yüz yüze yapılması konusunda görüş birliği teyit edilerek covid 19 pandemisi ve aşılamaların yakından takip edilmesi konusunda mutabık kalındı.