Olağan Genel Kurul Toplantısı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

      Dernek yönetim kurulunun 07.06.2021 tarihli ve 04 sayılı kararıyla, olağan genel kurul toplantısı Covid 19 salgınına karşı tedbirler alınarak fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması kaydıyla (tercihen açık alanda) 26/06/2021 tarihinde saat: 11:00’da Yeni Mahalle Süzek Sokak Nu : 7/28 Burdur adresinde, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.  İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 03.072021 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır.  Tarih:08 Haziran 2021

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

  • Açılış ve Yoklama
  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
  • Divan Teşekkülü
  • Dernek Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Raporunun sunumu
  • Denetim Kurulu raporunun sunumu
  • Dernek Organlarının seçimi
  • Dilek ve temenniler, Kapanış.