DEMRIGHTS PROJESİ İKİNCİ ULUSÖTESİ TOPLANTISI YAPILDI.

Erasmus+ Projesi Demright Proje Ulusötesi Proje Toplantısı proje koordinatörü konuşmasıyla başladı. Müteakibens Yunanistan Alzheimer Derneği Başkan Yardımcısı Alzheimer Greece hakkında bir sunum yaptı. Derneğin tarihçesi ve bugüne kadarki gelişmeler hakkında bizleri bilgilendirdi.
Daha sonra, Yunan Alzheimer Derneği temsilcisi IO1 Haklar Bildirgesi hakkında bir sunum yaptı; sunumda konuyu incelerken karşılaştığı zorluklar, yöntem, anketler, odak grup bulguları, bakıcı özellikleri, toplumsal yaklaşım sorunu, konaklama ile ilgili konulardan bahsetti. IO1 Alzheimer Hasta Hakları Şartı üzerinde yapılan görüşmeleri ardından toplantının ilk günkü faaliyetleri tamamlandı.
TPM'nin İkinci günü, birinci gün müzakeleri ve sonuçları hakkında koordinatör tarafından yapılan özet ile başladı.
Devamında, IO2, Insan Hakları Temelli Yaklaşim Kılavuzu koordinatörünün sunumu yapıldı. İnsan hakları temelli yaklaşımın yaratabileceği fark, İnsan davranışlarına ve bunlara karşı tepkilere örnek olarak iki senaryo, Senaryolar ve İnsan Hakları Eğitimi üzerine üzerinde görüşüldü.
Daha sonra IO3 ve IO4 fikri çıktıları üzerinde görüşmelerde bulunuldu karşılık fikir alışverişinde bulunuldu ve bilgi paylaşımı yapıldı. Fikri çıktılar üzerine yapılan görüşmelerin ardından yol haritasının gözden geçirilip güncellenere yeni tarihler belirlendi. Proje koordinatörü tarafından İletişim ve yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Toplantı ile iligili değerlendirme fromlarının Google Formlar kullanılarak online olarak yapılmasına karar verildi. Toplantı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.