BİRLİKTE YAŞLANALIM PROJESİ 5NCİ ULUSÖTESİ TOPLANTISI İCRA EDİLDİ.

Sosyal İçerme ve Eğitim Derneğinin koordinatörlüğünde yürütülmekte olan projesinin son Ulusötesi Toplantısı Burdur Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yerleşkesinde 27 Eylül 2021 tarihinde icra edildi. Toplantıda projenin etkinlik faaliyet ve ürünlerinin son değerlendirmesini yapmak ve nihai sonuç raporuna esas teşkil edecek bilgi ve belgeler ile mali hususlar hakkında görüşmeler yapıldı.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle hükümetler tarafından uygulanan seyahat kısıtlamaları vb. tedbirler faaliyetleri olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle projenin süresi bir yıl uzatılmak zorunda kalınmıştı.
Toplantı Dernek Başkanımızın açılış konuşması ile başladı. Müteakiben Burdur Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Hamit KALAYCIOĞLU, CIDET/İSPANYA temsilcisi Sayın Roger Estellar CURTO, CPIA CP1/İTALYA Müdürü Sayın Prof. Antonella Panarello ve AIS/AVUSTURYA temsilcisi Özel COŞKUNER söz alarak proje ile ilgili değerlendirme ve yorumlarını paylaşmışlardır. Ayrıca tüm ortaklar tarafından projemizde yer almaktan dolayı duydukları memnuniyet ile gelecekte de benzer projeler de ortak olma kararlılığı da vurgulanmıştır.
Nihai olarak proje koordinatörü olan derneğimizin üyesi proje koordinatörü Sn Meryem ZİNCİRLİ tarafından sunumlar yapılmıştır.
Böylece, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Erasmus + KA2 programı Birlikte Yaşlanalım – Dijital Engelleri Aşmak: Yaşlılar için Dijital Okuryazarlığı” projesi tamamlanmış ve sonuç raporu hazırlanmaya başlanmıştır.