DemCARE Projesi İkinci Ulusötesi Toplantısı icra edildi

Buhayad-Sosyal İçerme ve Eğitim Dernegi'nin ortakları arasında yer aldığı, Erasmus+ Projesi DEMCARE'in ikinci Ulusötesi Proje Toplantısı 04-05 Ekim 2021 tarihinde Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleştirildi. Projenin koordinatörü Burdur Valiliğir. Diğer ortaklar ise İspanya'dan Oviedo Üniversitesi, Portekiz’den Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de AlzheimerP, Slovenya’dan Spomınčıca – Alzheimer Slovenija ve Burdur İl Saglık Müdürlüğü'dür.

Toplantı başlamadan önce ev sahibi bizi karşıladı. Ardından proje koordinatörü heyet başkanı projeyle ilgili bir açılış konuşması yaptı. Konuşmasında özellikle pandemic nedeniyle karşılaşılan zorluklar, projenin uzatılması, toplantıya kadar yapılanlar vb. konulara değindi. Toplantının gündemi kararlaştırıldı. Koordinatör bize proje web sitesini tanıttı, fikirlerimizi ve tekliflerimizi aldı.

Müteakiben I01 (Yenilikçi Eğitim Müfredatı Geliştirme) ürününün koordinatörü geliştirilen müfredat ile ilgili bir sunum yaptı. Bulgular ve müfredat taslağını gözden geçirilerek üzerinde görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sonunda müfredat tüm ortaklar tarafından kabul edildi ve onaylandı.

Bir sonraki oturum I03 (Bilgisayar Oyunları) fikri çıktısı ile ilgiliydi. Fikri  çıktı koordinatörü toplantıya kadar yapılanları kısaca anlattı, taslak oyunları sundu. Tüm ortaklar tarafından sunulan oyunlar üzerinde fikirlerini ifade ettiler ve tekliflerini sundular. Görüşmeler verimli geçti.

I02 (BİT Tabanlı E-Öğrenim Modülü) fikri çıktısı üzerindeki görüşmeler oldukça verimliydi. Tasarım, dahil edilecekler, hedef kitle vb. konularda görüşler ve öneriler sunuldu.

Nihai olarak , yol haritasını gözden geçirildi ve buna göre değişiklikler yapıldı. her bir ortağın onayı alınarak, fikri çıktılar (IO) için yeni miatlar belirlendi ve TPM'lerin tarihleri ​ yerleri planlandı.

Tüm ortaklar deneyim, profesyonellik, bilgi ve coşkularıyla toplantıya katkıda bulunması nedeniyle verimli oldu. Toplantı iyi dileklerle sona erdi.

Bir sonraki toplantı İspanya'nın Oviedo kentinde yapılacak.