DemCare projesi başladı

Valilik  koordinatörlüğünde yürütülen Alzheimerlı Hastaların Aile Bakıcıları İçin Yeni Bakım Yöntemlerinin Geliştirilmesi Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi (DemCARE) Projesi açılış konferansı 24 Ocak 2020 tarihinde yapıldı.

Konferansta Proje Koordinatörü Meltem Kılınç proje ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Sosyal İçerme ve Eğitim Derneği Başkanı İlhan Kayış, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, İspanya Oviedo Üniversitesi Temsilcisi Daniel Fernandez lanvin, Slovenya Spomincica Alzheimer Slovenija Derneği Temsilcisi David Krivec, Portekiz Assocıacao Portuguesa De Famılıarese Amıgos De Doentes De Alzheımer Apfada  Luís Durães ve Vali Hasan Şıldak konuşma yaptılar.

Burdur Valisi Hasan ŞILDAK konuşmada: “Burdur’un yaşlı nüfus verilerine göre ülkemizde 6’ıncı sırasında yer almaktadır. Güzel konulu projenin deneyimli ortakları ile iki yıllık bir süre içinde başarılı olmasını temenni ederim. Avrupa Birliği, Erasmus+ kapsamında yapılan bu proje gibi uluslararası ölçekte paydaşlara sahip olan çalışmaların çok daha verimli, çok daha zengin katkılar sağladığını düşünüyorum. Projenin somut çıktılarının İlimizde de yansımaları olacağını düşünüyorum. 21’inci yüzyılda insan ömrünün uzaması ile birlikte yaşlanan, hayatta kalan ama bazı beyin melekelerini kaybetme riski ile karşı karşıya kalan insan sayısında ciddi bir artış görüyoruz. İlimizde Yaşlı Bakım Merkezinin inşaatına başlanmış durumda, bu vesile ile bunu da dile getirip, bir örnekleme yaparsak, gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse diğer kurumlarımız ve ilgili birimlerimizin konuya gösterdiği özen çok açıktır.  Burada bizi mutlu eden asıl husus hem sivil toplum kuruluşumuz, hem devlet kurumlarımız bir araya geliyor Valiliğimizin öncülüğünde bu girişimi sağlıyor bunun da ötesinde üzerinde durulması gereken uluslararası tecrübeyi de buna eklemek suretiyle 3 farklı ülkedeki, tecrübe birikimini ve uygulama zenginliğini proje çatısı altında birleştirmiş oluyor. Projelere önem veriyoruz, her proje yeni bir açılım, yeni bir bakış açısı, yeni bir kazanımdır. Bu itibarla emek veren, proje nin hazırlığını gerçekleştiren, ortaklarımızın tespitinde ve isabetli kararla, tecrübeli ortakların projeye dahil edilmesinde seçici davranan dolayısıyla her aşamasında gayret gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dernek yönetimine teşekkür ediyorum, yurt dışından aramıza katılan misafirlerimize şu ana kadar verdikleri destek ve bundan sonraki aşamalar için yine teşekkür ediyorum. Proje İlimize hayırlı olsun” dedi.

Konferans proje ortaklarına katılım belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.