Dementia Rights Projesi başladı.

Demansla yaşayan insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve sosyal içermesine katkıda bulunmak için hak temelli olarak geliştirilen Dementhia Rights isimli Erasmus+ Projesinin ilk toplantısı Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak 25 ve 26 Şubat 2021 tarihlerinde online olarak icra edilmiştir.

Dementia Rights ( Demanslı Hasta Hakları) isimli proje, Avrupa Birligi Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Portekiz’de yerleşik INSTITUTO S. JOÃO DE DEUS koordinatörlüğünde icra edilmektedir. Derneğimiz proje ortakları arasında yer almaktadır.

İlerleyen beyin sendromlarının ortak adı olan demans, dünya çapında 50 milyon insanı etkilemektedir. Özellikler yaşlılar arasında engelliliğin ve bağımlılığın önde gelen nedenidir. Demanslı hasta sayılarının önümüzdeki yıllar içerisinde hızla artması beklenmektedir.

DEMENTIA RIGHT projesi ile demanslı insanlar için hak temelli yeni bir yaklaşım ve ICT temelli yenilikçi öğrenme materyalleri geliştirerek, demans hastalarını, onları destekleyenleri ve bir bütün olarak toplumu güçlendirmeyi, Hasta Haklarının tanınmasını ve saygı görmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Derneğimizinde ortak olarak yer aldığını projenin koordinatörü Alzheimer Portugal (https://alzheimerportugal.org/pt/ )’dir. Projenin diğer ortakları ise;

Proje kapsamında demanslı hastalar, yakınları, bakanları ile profesyonel veya gönüllü bu alanda çalışanlara yönelik olarak;

  • Haklar Şartı
  • Hak temelli yaklaşım klavuzu
  • E-Öğrenme Modülünü de içerek dijital platform
  • Bilgilendirici Video
  • Özel Haklar Kitapçıkları

geliştirilecektir.