“Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Pandemiye İlişkin Özel Durumlar Toplantısı”

Türkiye Ulusal Ajans Yetişkin Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından, Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projeniz kapsamında 2018 yılı teklif çağrısı döneminde kabul edilen ve pandemiye bağlı olarak süre uzatımı onaylanan projeler ile ilgili olarak 20 Ocak 2021 Çarşamba günü 11:00- 12:00 saatleri arasında online olarak “Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Pandemiye Bağlı Olarak Gerçekleşmeyen Faaliyetler, Süre Uzatımları ve Nihai Raporlara İlişkin Özel Durumlar Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantıya derneğimizi temsilen yasal temsilci ve irtibat yetkilisi ile katılım sağlanmıştır.

Toplantıda Ulusal Ajans Yetişkin Eğitimi Daire Başkanı Sayın Serkan ERGÜL tarafından bir sunum yapılmıştır. Sunumda yapılan ek sözleşme içeriğine yönelik açıklayıcı bilgiler ile dikkat edilecek hususlar hakkında bilgiler verilmiş ve yürütülecek faaliyetler ile yapılacak değişiklikler ile ilgili olarak Ulusal Ajans ile koordineli çalışma yapılması ve her aşamada bilgi verilerek onay alınmasının önemine vurgu yapılmıştır.