Dernek ismimiz ve tüzüğümüz değişti

Burdur’da bir yaşlı barınma ve bakımevi yaptırmak amacıyla kurulan derneğimiz bugüne kadar Burdur Huzurevi Yaptırma ve Yardımlaşma Derneği adıyla faaliyet yürütmekte idi. Ancak, yüksek finansmans ihtiyacı olan bu tür bir yatırım projesinin gerçekleştirilmesindeki zorluklar dikkate alındığında bir değişim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yönetim kurulumuzun aldığı karar ile yapılan olağanüstü kurulda dernek tüzüğümüz ve ismimizin değiştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu tüzük ve isim değişikliği Burdur Valiliği tarafından onaylanmayı müteakip 03 Ocak 2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilerek yürürlüğe girmiştir.
Günümüz itibarıyla yeni dernek ismimiz Sosyal İçerme ve Eğitim Derneği olarak değişmiştir. Web sitemizde yeni ismimiz ve yeni tüzük çerçevesinde değişiklikler yapılmaktadır.