Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Dernek yönetim kurulunun 26 Kasım 2019 tarihli ve 53 sayılı kararıyla, olağanüstü genel kurul toplantısı 14 Aralık 2019 tarihinde saat: 1400’da, Özgür Mahallesi Yörük Sokak Nu 3 Burdur adresinde, aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.  İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 21 Aralık 2019 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır.

Tarih:26 Kasım 2019

İlhan KAYIŞ

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı

Gündem:

  • Açılış ve Yoklama,
  • Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  • Divan Teşekkülü,
  • Yönetim Kurulu Raporunun sunumu,
  • Denetim Kurulu raporunun sunumu,
  • Dernek Tüzük Değişikliğinin oylanması,
  • Dernek Organlarının seçimi,
  • Dilek ve temenniler, Kapanış.