İKİNCİ ULUSÖTESİ TOPLANTISI

Kısa adı “Birlikte Yaşlanalım” olan Projemizin İkinci Ulusötesi (TPM) toplantısı, tüm ortakların katılımıyla 6-7 Mayıs 2019’da İspanya’nın Castellon kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda her bir ortak, bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler yanı sıra projeyle ilgili karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, idari ve mali bilgiler verdi. Proje kapsamında Avusturya’da ilk kısa dönemli eğiticilerin eğitimi etkinliği düzenleneceğinden, anılan eğitimin gündem taslağı, katılımcı seçimi, eğitim metodolojisi ve diğer imkanlar görüşülerek proje ortaklarından gelen geri bildirimler değerlendirildi. Ayrıca, Avusturya ortağı, tüm proje ortaklarına, proje ürünlerinden biri olan Eğitim Müfredatı Geliştirilmesi (IO1) çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Proje ortaklarının geri bildirimlerine göre, IO1’e nihai hali verildi. Toplantıda ayrıca proje yol haritası görüşülerek gelecekteki görevler hakkında görüş birliğine varıldı.