ÜÇÜNCÜ ULUSÖTESİ (TPM) TOPLANTISI

 

 

Erasmus+ Yetişkin Eğitimi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek yürütülmekte olan “Birlikte Yaşlanalım” kısa isimli projemizin Üçüncü Ulusötesi Toplantısı (TPM) 22-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Viyana, Avusturya’da icra edilmiştir.
Toplantıda bugüne kadar yapılan faaliyetler ve gelinen aşama değerlendirilmiştir. Proje ürünlerinden olan Eğitim Müfredatı (IO1) tamamlanması üzerine Burdur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü trafından Eğitim Materyalleri İçeriği (IO6) ürünü hakkında proje ortaklarına bilgi verilmiştir. IO6 ortakların görüş ve önerileri alınarak Eylül 2019 ayı sonuna kadar sonuçlandırılacaktır.
Toplantıda ayrıca, eğicilerin eğitimi, yaygınlaştırma, bilgi grafikleri, yaşlıların internet güvenliğine yönelik bilgilendirilmeleri, ürünlerin ortakların kendi dillerine tercüme edilmesi, eğitim videoları, e-öğrenme modülü, yol haritası vb. konular üzerinde ayrıntılı olarak görüşülmüştür.
Sonuç olarak, çalışmaların ve ürünlerin, özellikle eğitim videoları ve bilgi grafiklerinin dropbox’a yüklenerek ortaklar ile paylaşılması, müteakip faaliyetlerin tarih ve yerleri hakkında kararlar alınmıştır.